Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer iforhold til: 

- Afstand (særligt 2 meter ved sang)

- Håndsprit 
- Forventet selvisolering og udeblivelse ved symptomer